ANESİAD’a Üyelik Avantajları

Birlikteliğin gücünden hareketle hayırlı sonuçlar ortaya koymak

Aynı duyarlılıktaki kişilerle bir sinerji-coşku oluşturmak

Duyarlı iş adamı ve sanayiciler için sivil sorumlulukları ANESİAD üzerinden yerine getirme imkânı.

Kurumsallaşma ve markalaşma hedefine ulaşmak için istikrarlı eğitim ve lojistik desteği

Dünya pazarları ile buluşturan kurumsal birikimden faydalanmak

Yerel ve genel ekonomi kamuoyunun temsilcileri ile kurumsal şemsiye altında buluşmak

Finanstan insan kaynaklarına kadar birçok alanda dış desteklerden (TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK, DTM vs.)

güncel olarak bilgi almak

Bölgesel pazarlara açılmada ANESİAD ve bağlı kurumların hinterlandından yararlanmak

Sektörel organizasyonlarda yer alarak sektörel gelişmeleri yakından takip etmek

Sivil toplum kuruluşlarının siyasi ve sosyal gücünden yararlanmak

Mesleki bilgi birikim açısından fayda oluşturmak (örnekleri görerek gelişmek)

Saygın ortamlarda, yeni iş çevreleri ile tanışma ve potansiyel yeni iş imkânları bulabilmek

İnsanlık yararına projeler geliştirmek, uygulamak

Esnaf ve işadamları dışındaki toplumsal (çalışan, öğretmen, memur, öğrenci vs.) birimlere, örneklik etmek,

önderlik etmek ve destek sağlamak

Haberler