SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

Şubat 2010’da başlayan bir maraton bizimkisi, coşku ve heyecan ile omuz omuza verilip koşulan, bayrak değişimleri ile daim koşulacak olan bir maraton. 06.01.2013’te resmi hüviyetine kavuşan ANESİAD kervanı yola revan. Ahlak adına, erdem adına, kardeşlik adına, toplumsal huzur adına ne varsa ve üretiliyorsa yanında; zulüm adına, zorbalık adına, fitne adına ne varsa karşısında olmaya söz verdik. Ülkemize, coğrafyamıza, zamanın ruhuna ve en önemlisi de insanımıza değer katarken, AHLAK, ERDEM, ADALET ve MEDENİYET üretecek, İslami hassasiyetlerle yürüyen bir kervan, ideali ile yolumuza devam ediyoruz.

Görevimiz; kâinatı sadece dünya hayatından ibaret görmeyen ahlaklı yaşamayı kendine görev bilmiş esnaf, sanatkâr ve iş adamı üyelerimizin inandıkları ahlak esasları üzerinden işlerini yürütmelerini sağlayacak çalışmalar yapacak, bu esasları kalıcı ve sürdürülebilir kılacak otokontrol mekanizmaları kurmaktır. ANESİAD olarak adanmış cesur, paylaşımcı girişimci işadamı duruşumuzla; insanların açlıktan ölmediği, herkesin üretebildiği ve emeğinin karşılığını alabildiği, adaletin hakim olduğu bir dünyanın inşası için çalışacağız, çalışmaktan yorulmayacağız, imar edeceğiz, üreteceğiz ve çalışmamızın semeresini insanlığın hayrına harcamaya devam edeceğiz. Helal kazanç için çalışmayı öğütlerken helal kazancın adil paylaşımına yönelik projeler üretip hayata geçirmeye devam edeceğiz. Siyasi ve ekonomik zorluklara ve ön kabullere karşı; üyelerimiz arasında birlik ve beraberliğin getirdiği kollektif ruhla bir direnç ortaya koyacak ve karşı projeler hayata geçireceğiz.

Toplumun huzuru, refahı, özgürlüğü ve sosyo ekonomik yapısı; tamda hayatın orta yerinde olan bizler için oldukça önemlidir. Yaşadığımız toplumun sinir uçlarını algılayabilmek, temas edebilmek, Kadim medeniyetimizi ve onun taşıyıcı unsurlarını bilmemizi gerektirmektedir. Bu husus bile ANESİAD üyelerini başlı başına güncele hakim olunması konusunda ikna edici olmalıdır. Sosyal ve toplumsal olaylarda ahlaki değerlerimizin gerektirdiği onurlu tavrı gösterecek, taraf olmamız gerektiğinde malımız ve canımız pahasına haktan, adaletten, doğrudan yana olup zulüm ve her türlü haksızlığın karşısında duracağız. Dünyanın her yerinde mazlumdan ve ezilenlerden yana olacağız. Değerlerimizin yok sayılmasına, inancımıza saldırılmasına karşı özgür yürekler olarak sergilediğimiz dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Bütün bu sayılanlar bizi siyasetle ilgili kılsa da güncel politik savrulmalara ve meyillere kedimizi kaptırmadan siyasi refleksler geliştirmeye devam edeceğiz. Bileceğiz ki; POLİTİK-SİYASET den ziyade, SOSYO-EKONOMİK SİYASET tamda bizim ilgi alanımızdadır.

İçinde yaşadığımız ekonomik sistemin zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapıyor olması onların açmazı-sorunu, bu ADALETSİZ ve AHLAKSIZ duruma Müslümanca alternatif oluşturmak ise bizim sorumluluğumuzdur. Bir takım ruhsatlar ihdas ederek bu çirkef yolda yürümeye çalışmak ve en önemlisi de bu deveranı kanıksamak bizim karakterimiz olamaz. Kulağımıza üflenenler zihnimize ve kalbimize yerleşmemelidir. Düşkün, süfli, mistik, edilgen bir hayat tarzı Müslüman zihinlerce kabul görülmüş olamaz. Gözünü hırs bürümeden, mülkü emanet bilerek üretecek, gelişecek, çoğaltacak müslüman müteşebbislere ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Tamda bu noktada ANESİAD gibi organize kurumlarımızın olması zarurettir, elzemdir. İşte bu farkındalık, görev ve sorumluluk bilinci ile çıktığımız yolda sizlerle yollarımızın kesişmesi, kardeşlik hukukumuzun genişlemesi, sayımızın ve niteliğimizin artarak devam etmesi bizim muradımızdır.

İnsanlık onuru ve yaşama hakkının hiçe sayıldığı, inancın manipülatif bir provoke aracı olarak kullanıldığı bu çağda; Helal kazanç için kırmızı çizgileri olan, girişimci, çalışkan, üretken, paylaşımcı, mülkü emanet olarak bilen, Allah’ ın verdiği serveti yayarak çoğaltmak için helal kazancı adilane paylaşan, esnaf, sanatkar, sanayici ve işadamları olmaya devam edeceğiz…

15.09.2015

Ali KILAVUZ

GENEL BAŞKAN

Haberler